OBEC KUNICE

Page
Menu

ÚŘEDNÍ DESKA

 

22.9.2022

Záměr směny pozemků

 


9.8.2022

Informace o počtu a sídlech okrskových volebních komisí v obci Kunice - Volby 2022

 


25.7.2022

Stanovení minimálního počtu členů volební okrskové komise pro volby do zastupitelstva obce Kunice a Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 23. a 24. září 2022 a v případné II.Kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR ve dnech 30.září a 1.října 2022

 


20.7.2022

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunice dne 28.7. 2022 od 19 hodin


24.6.2022

Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 :: Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření


12.6.2022

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření obce Kunice

Změna rozpočtu - změna č. 5 / 2022


Dne 27.5. 2022 bylo pod č.j.  JMK 89980/2022 vydáno Odborem životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje Stanovisko k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí – Návrh územního plánu Kunice

Stanovisko je k dispozici k nahlédnutí po dobu 15 dní na Krajském úřadě Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno


8.6.2022

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunice dne 16.6. 2022 od 19 hodin


3.6.2022

Svazek obcí Drnovicko :: Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

Svazek obcí Drnovicko :: Rozpočtové opatření č. 1 / 2022


2.6.2022

Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí :: Sdělení o zveřejnění


24.5.2022

Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 :: Návrh závěrečného účtu svazku za rok 2021

Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 :: Zpráva o výsledku přezkoumání výsledku hospodaření za rok 2021


24.5.2022

Zveřejnění záměru směny pozemků


13.5.2022

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření obce Kunice

Změna rozpočtu - změna č. 4 / 2022


12.4.2022

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření obce Kunice

Změna rozpočtu - změna č. 3 / 2022


27.4.2022

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce


22.4.2022

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření obce Kunice

Schválený závěrečný účet obce Kunice za rok 2021


13.4.2022

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunice dne 21.4. 2022 od 19 hodin


17.3.2022

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření obce Kunice

Návrh závěrečného účtu za rok 2021


16.3.2022

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunice dne 24. 3. 2022 od 19 hodin


9.2.2022

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunice dne 12. 2. 2022 od 19 hodin


10.1.2022

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření obce Kunice

Změna rozpočtu - změna č. 1 / 2022


31.12.2021

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření obce Kunice

Schválený rozpočet obce Kunice na rok 2022

Schválený rozpočtový výhled obce Kunice na roky 2022 - 2026


22.12.2021

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 - Prosinec

Situační zpráva


21.12.2021

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunice dne 30. 12. 2021 od 18 hodin


13.12.2021

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření obce Kunice

Návrh rozpočtu obce Kunice pro rok 2022

 

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření obce Kunice

Návrh rozpočtového výhledu obce Kunice na roky 2022 - 2026

 

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření obce Kunice

Změna rozpočtu - změna č. 11 / 2021


16.11.2021

Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43


15.11.2021

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunice dne 25.11. 2021 od 19 hodin


8.11.2021

Zveřejnění záměru zemědělského pachtu pozemků


10.11.2021

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření obce Kunice

Změna rozpočtu - změna č. 10 / 2021


1.11.2021

Svazek obcí Kunštátsko-Lysicko :: Návrh rozpočtu na rok 2022


26.10.2021

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunice dne 4.11. 2021 od 19 hodin


20.10.2021

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření obce Kunice

Změna rozpočtu - změna č. 9 / 2021


4.10.2021

Zveřejnění záměru pachtu částí pozemků, část parcely č. 32 - dolní zahrada u KD


30.9.2021

Městský úřad Boskovice - Doručení návrhu územního plánu Kunice a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území


21.9.2021

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunice dne 30.9. 2021 od 19 hodin


20.9.2021

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření obce Kunice

Změna rozpočtu - změna č. 8 / 2021


18.9.2021

Oznámení o době a místě konání Voleb do PS PČR 2021 v Kunicích


3.9.2021

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu


24.8.2021

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků


18.8.2021

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko - Rozhodnutí o výměně


9.8.2021

Stanovení minimálního počtu členů volební okrskové komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021


4.8.2021

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunice dne 12.8. 2021 od 19 hodin


15.7.2021

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření obce Kunice

Změna rozpočtu - změna č. 7 / 2021


23.6.2021

Svazek Obcí Drnovicko :: Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

Svazek Obcí Drnovicko :: Schválený závěrečný účet za rok 2020

Svazek Obcí Drnovicko :: Inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace k 31.12.2020


14.6.2021

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 - Červen


10.6.2021

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření obce Kunice

Změna rozpočtu - změna č. 6 / 2021


8.6.2021

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunice dne 17.6. 2021 od 19 hodin


7.6.2021

Svazek obcí Drnovicko


1.6.2021

Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí :: Sdělení o zveřejnění podkladů pro jednání VII. Valné hromady svazku


17.5.2021

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření obce Kunice

Změna rozpočtu - změna č. 5 / 2021


13.5.2021

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření obce Kunice

Změna rozpočtu - změna č. 4 / 2021


26.4.2021

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitosti 2021


14.4.2021

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření obce Kunice

Závěrečný účet obce Kunice za rok 2020, dokument je rozdělen kvůli své velikosti - počtu stran


5.4.2021

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření obce Kunice

Změna rozpočtu - změna č. 3 / 2021


30.3.2021

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunice dne 8.4. 2021 od 19 hodin


23.3.2021

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření obce Kunice

Návrh závěrečného účtu obce Kunice za rok 2020, dokument je rozdělen kvůli své velikosti - počtu stran


11.3.2021

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření obce Kunice

Změna rozpočtu - změna č. 2 / 2021


4.3.2021

Státní pozemkový úřad - Rozhodnutí o pozemkových úpravách v obci Kunice


2.2.2021

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunice dne 11.2. 2021 od 19 hodin


12.1.2021

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření obce Kunice

Změna rozpočtu - změna č. 1 / 2021


10.1.2021

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření obce Kunice

Změna rozpočtu - změna č. 10 / 2020


5.1.2021

Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje o nařízení pracovní povinnosti žákům a studentům středních zdravotnických a vyšších zdravotnických škol na území Jihomoravského kraje ze dne 5.1.2021


30.12.2020

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření obce Kunice

Schválený rozpočet obce Kunice na rok 2021


21.12.2020

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunice dne 29. 12. 2020 od 19 hodin


17.12.2020

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 - Prosinec

Zápis z jednání shromáždění starostů Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 - Prosinec


14.12.2020

Svazek Obcí Drnovicko :: Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

Svazek Obcí Drnovicko :: Schválený rozpočet na rok 2021


11.12.2020

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření obce Kunice

Návrh rozpočtu obce Kunice na rok 2021


7.12.2020

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření obce Kunice

Změna rozpočtu - změna č. 9 / 2020


18.11.2020

Svazek Obcí Drnovicko :: Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

Svazek Obcí Drnovicko :: Návrh rozpočtu na rok 2021


12.11.2020

Zveřejnění záměru pachtu části pozemků části parcel č. 471, 700/2, 701/2 v k.ú. Kunice


7.11.2020

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření obce Kunice

Změna rozpočtu - změna č. 8 / 2020


7.10.2020

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření obce Kunice

Změna rozpočtu - změna č. 7 / 2020


4.11.2020

Návrh rozpočtu na rok 2021 Svazku obcí Kunštátsko - Lysicko

Svazek obcí Kunštátsko - Lysicko: Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2021 - 2024


28.10.2020

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunice dne 5. 11. 2020 od 19 hodin


16.10.2020

Veřejná vyhláška Krajského úřadu Jihomoravského kraje - oznámení o Aktualizaci č. 1 a 2 Zásad územního rozvoje JMK formou opatření obecné povahy


17.9.2020

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb (2. a 3. října 2020) do zastupitelstev krajů


15.9.2020

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunice dne 24. 9. 2020 od 19 hodin


7.9.2020

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření obce Kunice

Změna rozpočtu - změna č. 6 / 2020


1.9.2020

Zveřejnění záměru pachtu části pozemku (část parcely č.32 - HORNÍ část zahrady)

Zveřejnění záměru pachtu části pozemku (část parcely č.32 - DOLNÍ část zahrady)

Zveřejnění záměru pachtu části pozemku (část parcely č.689/1)

Zveřejnění záměru pachtu části pozemku (parcela č.31/1)


22.8.2020

Oznámení o jmenování zapisovatelky okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 2. a 3. října 2020


18.8.2020

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků


3.8.2020

Stanovení minimálního počtu členů volební okrskové komise pro volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 2. a 3. října 2020


7.7.2020

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření obce Kunice

Změna rozpočtu - změna č. 5 / 2020


24.6.2020

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunice dne 2. 7. 2020 od 19 hodin


10.6.2020

Zveřejnění záměru nájmu částí pozemků


9.6.2020

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření obce Kunice

Změna rozpočtu - změna č. 4 / 2020


1.6.2020

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí Drnovicko

Změna rozpočtového hospodaření Svazku obcí Drnovicko - změna č. 1 / 2020


21.5.2020

Zveřejnění návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje


10.5.2020

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření obce Kunice

Změna rozpočtu - změna č. 3 / 2020


30.4.2020

VAS Boskovice: Výsledná kalkulace vodného a stočného 2019


29.4.2020

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunice dne 7. 5. 2020 od 19 hodin


10.4.2020


5.4.2020

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření obce Kunice

Změna rozpočtu - změna č. 2 / 2020


20.3.2020


19.3.2020


17.3.2020


12.3.2020

Usnesení vlády České republiky - vyhlášení nouzového stavu od 12. 3. na dobu 30 dní


10.3.2020


6.3.2020

Svazek obcí Kunštátsko-Lysicko :: Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Svazek obcí Kunštátsko-Lysicko :: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019


6.3.2020

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření obce Kunice

Změna rozpočtu - změna č. 1 / 2020


2.3.2020

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření obce Kunice

Schválený závěrečný účet obce Kuncie za rok 2019


18.2.2020

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunice dne 27. 2. 2020 od 19 hodin


11.2.2020

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření obce Kunice

Návrh závěrečného účtu obce Kunice za rok 2019


13.1.2020

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí Drnovicko

Změna rozpočtového hospodaření rozpočtové opatření č. 3/2019


9.1.2020

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43


21.12.2019

Obecně závazná vyhláška obce č.1/2019
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


11.12.2019

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunice dne 20. 12. 2019 od 19 hodin


2.12.2019

Návrh rozpočtu obce Kunice pro rok 2020


23.10.2019

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunice dne 31. 10. 2019 od 19 hodin


15.10.2019

Zveřejnění záměru prodeje pozemku


2.10.2019

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunice dne 10. 10. 2019 od 19 hodin


24.9.2019

Oznámení - návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území


14.8.2019

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunice dne 22. 8. 2019 od 19 hodin


30.7.2019

Návrh rozpočtového výhledu obce Kunice pro roky 2020 - 2022

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového výhledu obce Kunice

Záměr zemědělského pachtu pozemků


28.6.2019

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření obce Kunice :: Schválený závěrečný účet Obce Kunice 2018


24.6.2019

Komplexní pozemkové úpravy - oznámení o vynaložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek


19.6.2019

Oznámení projednání návrhu Zadání ÚP Kunice

Návrh zadání ÚP KUNICE k projednání


14.6.2019

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunice dne 27.6.2019 od 19 hodin

 

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí Drnovicko

Svazek obcí Drnovicko - Změna rozpočtového hospodaření rozpočtové opatření č. 1/2019

Svazek obcí Drnovicko - Schválený závěrečný účet za rok 2018


10.6.2019

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření obce Kunice :: Schválené RO č.4/2019


2.6.2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kunice za rok 2018

Návrh závěrečného účtu za rok 2018


15.5.2019

Pozvánka na Veřejné zasedání 23. 5. 2019 s programem zde.


9.5.2019

Oznámení o době a místě konání VOLEB DO EVROPESKÉHO PARLAMENTU


30.4.2019

Výběrové řízení na funkci: Lesní hospodář (zajištění lesní činnosti)


26.4.2019

Daň z nemovitosti 2019 - vyhláška

Informační letáky pro poplatníky daně z nemovitých věcí:
1. Informace k zasílání složenek
2. Splatnost daně a další info


25.3.2019

Informace o stanovení minimálního počtu členů volební okrskové komise pro volby do Evropského parlamentu (24. a 25. května 2019)


27.2.2019

Pozvánka na Veřejné zasedání 7.3.2019 s programem zde.


19.2.2019

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí Drnovicko

Změna rozpočtového hospodaření 1/2018


18.2.2019

Smlouva o budoucí smlouvě o zemědělském pachtu pozemků P322/00


16.1.2019

Pozvánka na Veřejné zasedání 24.1.2019 s programem zde.  


13.12.2018

Změna rozpočtu 2018 - výdajová část, č. 9 


11.12.2018

Pozvánka na Veřejné zasedání 20.12.2018 s programem zde.  


1.12.2018

Návrh rozpočtu na rok 2019 pro obec Kunice.

Záměr prodeje pozemku.


30.10.2018

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření.


24.10.2018

Ustavující zasedání 1.11.2018


18.10.2018

Oznámení o zahájení řízení komlexních pozemkových úprav, pozvánka na úvodní jednání.


5.10.2018

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření.


27.9.2018

Komplexní pozemkové úpravy Kunice - oznámení.


12.9.2018

Komplexní pozemkové úpravy Kunice - vstup na pozemky.


3.9.2018

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření.


11.8.2018

Pozvánka na Veřejné zasedání 6.9.2018 s programem zde.  


31.7.2018

Záměr prodeje pozemků I.

Geometrický plán I.

Záměr prodeje pozemků II.

Geometrický plán II.


27.7.2018

Volby do zastupitelstva obce Kunice  - informace


26.7.2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY PŘI NEDOSTATKU VODY


9.7.2018

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření


5.7.2018

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření


5.6.2018

Návrh závěrečného účtu svazku obcí Drnovicko


11.6.2018

Pozvánka na Veřejné zasedání 28.6.2018 s programem zde. 


11.6.2018

Záměr směny pozemků


6.6.2018

 Záměr obce - pacht 15 pozemků


6.6.2018

Návrh závěrečného účtu za rok 2017


31.5.2018

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření.


28.5.2018

Svazek vodovodů a kanalizací

Věc: Sdělení o zveřejnění


24.5.2018

Údaje o pověřenci GDPR pro obec Kunice.

Jméno a příjmení: Ing. Petr Nepustil

E-mail: poverenec@gdprtrio.cz

Telefon: 548 220 151


21.5.2018

Oznámení o zveřejnění dokumentů o hospodaření obce Kunice.


9.5.2018

Pozvánka na Veřejné zasedání 17.5.2018 s programem zde.  


2.5.2018

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření


26.4.2018

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2018 


17.4.2018

Návrh závěrečného účtu svazku obcí Kunštátsko-Lysicko za rok 2017 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017


6.4.2018

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření


5.3.2018

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření


1.3.2018

Záměr prodeje stavebních pozemků, ulice Luční, Boskovice.


20.2.2018

Pozvánka na Veřejné zasedání 1.3.2018 s programem zde.


18.1.2018

Zveřejnění záměru pronájmu, výpůjčky.


2.1.2018

Oznámení o zveřejnění dokumentů o hospodaření obce Kunice.


28.12.2017

Oznámení o době a místě konaní volby prezidenta.


20.12.2017

Pozvánka na Veřejné zasedání 29.12.2017 s programem zde.


15.12.2017

Opatření obecné povahy - Odbor životního prostředí


7.12.2017

Rozpočtový výhled 2019-2020.


7.12.2017

Návrh Rozpočtu 2018.


6.12.2017

Oznámení o zveřejnění dokumentů o hospodaření obce Kunice.


28.11.2017

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta ČR konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018.


21.11.2017

Pozvánka na Veřejné zasedání 30.11.2017 s programem zde.


13.11.2017

Informace o stanovení minimálního počtu členů volební okrskové komise pro volbu prezidenta ČR konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018.


2.11.2017

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí - Opatření obecné povahy


22.9.2017

Oznámení o zveřejnění dokumentů o hospodaření obce Kunice.


21.9.2017

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí - Návrh opatření obecné povahy


20.9.2017

Návrh opatření obecné povahy - MZ


13.9.2017

Pozvánka na Veřejné zasedání 21.9.2017 s programem zde.


5.9.2017

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny 2017.


21.8.2017

Oznámení o stanovení minimálního počtu členů volební okrskové komise pro volby do Poslanecké sněmovny.


28.7.2017

Záměr prodeje části pozemku 689/1.


6.7.2017

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Kunice.


30.6.2017

Oznámení o zveřejnění dokumentů 2017 Obec Kunice.


27.6.2017

Nařízení města Boskovice č.2/2017 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy.


19.6.2017

23. veřejné zasedání OZ obce Kunice.

Veřejné zasedání se koná ve čtvrtek 29. 6. 2017 v 19.00 hod v kanceláři Obecního úřadu.

Pozvánka s programem.


16.5.2017

22. veřejné zasedání OZ obce Kunice.

Veřejné zasedání se koná ve čtvrtek 25. 5. 2017 v 19.00 hod v kanceláři Obecního úřadu.

Pozvánka s programem.


5.5.2017

Závěrečný účet obce Kunice za rok 2016.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 obce Kunice.


3.5.2017

Veřejná vyhláška z Finančního úřadu - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2017


28.4.2017

Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumen rozpočtového hospodaření svazku obcí Kunštátsko-Lysicko.

10.3.2017

21. veřejné zasedání OZ obce Kunice.

Veřejné zasedání se koná ve čtvrtek 23. 3. 2017 v 19.00 hod v kanceláři Obecního úřadu.

Pozvánka s programem.


16.2.2017

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. BVY/3/2017 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Kunice.


17.1.2017

20. veřejné zasedání OZ obce Kunice.

Veřejné zasedání se koná ve čtvrtek 26. 1. 2017 v 19.00 hod v kanceláři Obecního úřadu.

Pozvánka s programem.


5.1.2017

Návrh rozpočtu obce Kunice na rok 2017.


5.1.2017

Dovybavení JPO Kunice zásahovou výstrojí

V roce 2016 obec Kunice získala dotaci na dovybavení výstroje pro hasičskou zásahovou jednotku z JMK ve výši 40.000,- Kč


16.12.2016

 19. veřejné zasedání OZ obce Kunice.

Veřejné zasedání se koná ve čtvrtek 29. 12. 2016 v 19.00 hod v kanceláři Obecního úřadu.

Pozvánka s programem.


5.12.2016

Návrh rozpočtu Svazku obcí Drnovicko na rok 2017.


30.11.2016

Svazek vodovodů a kanalizací“ Blansko:
 - Rozpočet kanceláře Svazku 2017
 - Rozpočet Svazku
 - Plán kalkulace
 - Komentář k ceně na rok 2017
 - Komentář k plánu kalkulace 2017
 - Kunčina Ves - Smlouva o bezúplatném převodu


16.11.2016

18. veřejné zasedání OZ obce Kunice.

Veřejné zasedání se koná ve čtvrtek 24. 11. 2016 v 19.00 hod v kanceláři Obecního úřadu.

Pozvánka s programem.


11.11.2016

Návrh rozpočtu Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 na rok 2017.


1.11.2016

Oznámení o výběrovém řízení čís. BVY/23/2016 s následnou aukcí a jeho podmínkách.


22.10.2016

Záměr prodeje pozemku v katastrálním území Kunice 581852: část z parcely č. 721/1 dle zákresu v příloženém plánku.


21.10.2016

Veřejná vyhlaška: Zásady územního rozvoje  Jihomoravského kraje formou opatření obecné povahy.

Svazek obcí Lysicko - Kunštátsko - Návrh rozpočtu na rok 2017.


22.9.2016

 17. veřejné zasedání OZ obce Kunice.

Veřejné zasedání se koná v pátek 30. září 2016 v 19.00 hod v kanceláři Obecního úřadu.

Pozvánka s programem.


21.9.2016

Vyhláška o době a místu konání voleb do Zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 7. a 8. října 2016


1.9.2016

Záměr prodeje pozemku v katastrálním území Kunice 581852: část z parcely č. 689/1 dle zákresu v příloženém plánku.


10.8.2016

16. veřejné zasedání OZ obce Kunice.

Veřejné zasedání se koná ve čtvrtek 18. srpna 2016 v 19.00 hod v kanceláři Obecního úřadu.

Pozvánka s programem.


21.6.2016

15. veřejné zasedání OZ obce Kunice.

Veřejné zasedání se koná ve čtvrtek 30. června 2016 v 19.00 hod v kanceláři Obecního úřadu.

Pozvánka s programem.


16.6.2016

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod.

Závěrečný účet Svazku obcí Drnovicko za rok 2015.


 10.6.2016

Záměr směny pozemku v katastrálním území Kunice 581852: parcelu č. 707/6 za parcelu č. 28/4 a nákupu pozemků v katastrálním území Kunice 581852: p.č. 722/31, 722/41, 731 a 732.
Geometrický plán.
Záměr pronájmu pozemku - část parcely č.91/2 a část parcely č.689/1.


20.5.2016

Závěrečný účet Svazek R 43 za rok 2015.
Zpráva o přezkumu hospodaření Svazek obcí R43.


18.5.2016

 14. veřejné zasedání OZ obce Kunice.

Veřejné zasedání se koná ve čtvrtek 26. května 2016 v 19.00 hod v kanceláři Obecního úřadu.

Pozvánka s programem.


6.5.2016

Závěrečný účet obce Kunice za rok 2015.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 obce Kunice.


29.4.2016

Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam k dani z nemovitostí.


26.4.2016

Veřejná vyhláška - návrh Zásad územního rozvoje JMK a Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje JMK na udržitelný rozvoj území.


25.4.2016

Záměr prodeje pozemku v katastrálním území Kunice 581852: parcelu č. 437/3 a část parcely č. 455/8 dle zákresu v mapě v příloze.


7.4.2016

13. veřejné zasedání OZ obce Kunice.

Veřejné zasedání se koná ve čtvrtek 21. dubna 2016 v 19.00 hod v kanceláři Obecního úřadu.

Pozvánka s programem.


1.4.2016

Veřejná vyhláška "Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Kunice s rozšířením do navazující části katastrálního území Lhota u Lysic a Hluboké u Kunštátu".
Mapa.


18.3.2016

Veřejná vyhláška "Oznámení o vydání změny č. IV Územního plánu obce Kunice".


16.3.2016

Závěrečný účet za rok 2015 Sdružení obcí Kunštátsko-Lysicko.

Závěrečný účet za rok 2015 Sdružení obcí Kunštátsko-Lysicko -komentář.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení obcí Kunštátsko-Lysicko rok 2015.


17.2.2016

12. veřejné zasedání OZ obce Kunice.

Veřejné zasedání se koná ve čtvrtek 25. února 2016 v 19.00 hod v kanceláři Obecního úřadu.

Pozvánka s programem.


12.2.2016

Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) - elektronická dražba.


8.2.2016

Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí.


4.1.2016

Oznámení o výběrovém řízení čís. BVY/18/2015 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Kunice.


21.12.2015

11. veřejné zasedání OZ obce Kunice.

Veřejné zasedání se koná v pondělí 28. prosince 2015 v 19.00 hod v kanceláři Obecního úřadu.

Pozvánka s programem.

« prev top next »

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login

Page
Menu