ÚŘEDNÍ DESKA

15.10.2019

Zveřejnění záměru prodeje pozemku


2.10.2019

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunice dne 10. 10. 2019 od 19 hodin


24.9.2019

Oznámení - návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území


14.8.2019

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunice dne 22. 8. 2019 od 19 hodin


30.7.2019

Návrh rozpočtového výhledu obce Kunice pro roky 2020 - 2022

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového výhledu obce Kunice

Záměr zemědělského pachtu pozemků


28.6.2019

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření obce Kunice :: Schválený závěrečný účet Obce Kunice 2018


24.6.2019

Komplexní pozemkové úpravy - oznámení o vynaložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek


19.6.2019

Oznámení projednání návrhu Zadání ÚP Kunice

Návrh zadání ÚP KUNICE k projednání


14.6.2019

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunice dne 27.6.2019 od 19 hodin

 

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí Drnovicko

Svazek obcí Drnovicko - Změna rozpočtového hospodaření rozpočtové opatření č. 1/2019

Svazek obcí Drnovicko - Schválený závěrečný účet za rok 2018


10.6.2019

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření obce Kunice :: Schválené RO č.4/2019


2.6.2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kunice za rok 2018

Návrh závěrečného účtu za rok 2018


15.5.2019

Pozvánka na Veřejné zasedání 23. 5. 2019 s programem zde.


9.5.2019

Oznámení o době a místě konání VOLEB DO EVROPESKÉHO PARLAMENTU


30.4.2019

Výběrové řízení na funkci: Lesní hospodář (zajištění lesní činnosti)


26.4.2019

Daň z nemovitosti 2019 - vyhláška

Informační letáky pro poplatníky daně z nemovitých věcí:
1. Informace k zasílání složenek
2. Splatnost daně a další info


25.3.2019

Informace o stanovení minimálního počtu členů volební okrskové komise pro volby do Evropského parlamentu (24. a 25. května 2019)


27.2.2019

Pozvánka na Veřejné zasedání 7.3.2019 s programem zde.


19.2.2019

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí Drnovicko

Změna rozpočtového hospodaření 1/2018


18.2.2019

Smlouva o budoucí smlouvě o zemědělském pachtu pozemků P322/00


16.1.2019

Pozvánka na Veřejné zasedání 24.1.2019 s programem zde.  


13.12.2018

Změna rozpočtu 2018 - výdajová část, č. 9 


11.12.2018

Pozvánka na Veřejné zasedání 20.12.2018 s programem zde.  


1.12.2018

Návrh rozpočtu na rok 2019 pro obec Kunice.

Záměr prodeje pozemku.


30.10.2018

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření.


24.10.2018

Ustavující zasedání 1.11.2018


18.10.2018

Oznámení o zahájení řízení komlexních pozemkových úprav, pozvánka na úvodní jednání.


5.10.2018

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření.


27.9.2018

Komplexní pozemkové úpravy Kunice - oznámení.


12.9.2018

Komplexní pozemkové úpravy Kunice - vstup na pozemky.


3.9.2018

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření.


11.8.2018

Pozvánka na Veřejné zasedání 6.9.2018 s programem zde.  


31.7.2018

Záměr prodeje pozemků I.

Geometrický plán I.

Záměr prodeje pozemků II.

Geometrický plán II.


27.7.2018

Volby do zastupitelstva obce Kunice  - informace


26.7.2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY PŘI NEDOSTATKU VODY


9.7.2018

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření


5.7.2018

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření


5.6.2018

Návrh závěrečného účtu svazku obcí Drnovicko


11.6.2018

Pozvánka na Veřejné zasedání 28.6.2018 s programem zde. 


11.6.2018

Záměr směny pozemků


6.6.2018

 Záměr obce - pacht 15 pozemků


6.6.2018

Návrh závěrečného účtu za rok 2017


31.5.2018

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření.


28.5.2018

Svazek vodovodů a kanalizací

Věc: Sdělení o zveřejnění


24.5.2018

Údaje o pověřenci GDPR pro obec Kunice.

Jméno a příjmení: Ing. Petr Nepustil

E-mail: poverenec@gdprtrio.cz

Telefon: 548 220 151


21.5.2018

Oznámení o zveřejnění dokumentů o hospodaření obce Kunice.


9.5.2018

Pozvánka na Veřejné zasedání 17.5.2018 s programem zde.  


2.5.2018

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření


26.4.2018

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2018 


17.4.2018

Návrh závěrečného účtu svazku obcí Kunštátsko-Lysicko za rok 2017 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017


6.4.2018

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření


5.3.2018

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření


1.3.2018

Záměr prodeje stavebních pozemků, ulice Luční, Boskovice.


20.2.2018

Pozvánka na Veřejné zasedání 1.3.2018 s programem zde.


18.1.2018

Zveřejnění záměru pronájmu, výpůjčky.


2.1.2018

Oznámení o zveřejnění dokumentů o hospodaření obce Kunice.


28.12.2017

Oznámení o době a místě konaní volby prezidenta.


20.12.2017

Pozvánka na Veřejné zasedání 29.12.2017 s programem zde.


15.12.2017

Opatření obecné povahy - Odbor životního prostředí


7.12.2017

Rozpočtový výhled 2019-2020.


7.12.2017

Návrh Rozpočtu 2018.


6.12.2017

Oznámení o zveřejnění dokumentů o hospodaření obce Kunice.


28.11.2017

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta ČR konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018.


21.11.2017

Pozvánka na Veřejné zasedání 30.11.2017 s programem zde.


13.11.2017

Informace o stanovení minimálního počtu členů volební okrskové komise pro volbu prezidenta ČR konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018.


2.11.2017

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí - Opatření obecné povahy


22.9.2017

Oznámení o zveřejnění dokumentů o hospodaření obce Kunice.


21.9.2017

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí - Návrh opatření obecné povahy


20.9.2017

Návrh opatření obecné povahy - MZ


13.9.2017

Pozvánka na Veřejné zasedání 21.9.2017 s programem zde.


5.9.2017

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny 2017.


21.8.2017

Oznámení o stanovení minimálního počtu členů volební okrskové komise pro volby do Poslanecké sněmovny.


28.7.2017

Záměr prodeje části pozemku 689/1.


6.7.2017

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Kunice.


30.6.2017

Oznámení o zveřejnění dokumentů 2017 Obec Kunice.


27.6.2017

Nařízení města Boskovice č.2/2017 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy.


19.6.2017

23. veřejné zasedání OZ obce Kunice.

Veřejné zasedání se koná ve čtvrtek 29. 6. 2017 v 19.00 hod v kanceláři Obecního úřadu.

Pozvánka s programem.


16.5.2017

22. veřejné zasedání OZ obce Kunice.

Veřejné zasedání se koná ve čtvrtek 25. 5. 2017 v 19.00 hod v kanceláři Obecního úřadu.

Pozvánka s programem.


5.5.2017

Závěrečný účet obce Kunice za rok 2016.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 obce Kunice.


3.5.2017

Veřejná vyhláška z Finančního úřadu - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2017


28.4.2017

Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumen rozpočtového hospodaření svazku obcí Kunštátsko-Lysicko.

10.3.2017

21. veřejné zasedání OZ obce Kunice.

Veřejné zasedání se koná ve čtvrtek 23. 3. 2017 v 19.00 hod v kanceláři Obecního úřadu.

Pozvánka s programem.


16.2.2017

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. BVY/3/2017 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Kunice.


17.1.2017

20. veřejné zasedání OZ obce Kunice.

Veřejné zasedání se koná ve čtvrtek 26. 1. 2017 v 19.00 hod v kanceláři Obecního úřadu.

Pozvánka s programem.


5.1.2017

Návrh rozpočtu obce Kunice na rok 2017.


5.1.2017

Dovybavení JPO Kunice zásahovou výstrojí

V roce 2016 obec Kunice získala dotaci na dovybavení výstroje pro hasičskou zásahovou jednotku z JMK ve výši 40.000,- Kč


16.12.2016

 19. veřejné zasedání OZ obce Kunice.

Veřejné zasedání se koná ve čtvrtek 29. 12. 2016 v 19.00 hod v kanceláři Obecního úřadu.

Pozvánka s programem.


5.12.2016

Návrh rozpočtu Svazku obcí Drnovicko na rok 2017.


30.11.2016

Svazek vodovodů a kanalizací“ Blansko:
 - Rozpočet kanceláře Svazku 2017
 - Rozpočet Svazku
 - Plán kalkulace
 - Komentář k ceně na rok 2017
 - Komentář k plánu kalkulace 2017
 - Kunčina Ves - Smlouva o bezúplatném převodu


16.11.2016

18. veřejné zasedání OZ obce Kunice.

Veřejné zasedání se koná ve čtvrtek 24. 11. 2016 v 19.00 hod v kanceláři Obecního úřadu.

Pozvánka s programem.


11.11.2016

Návrh rozpočtu Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 na rok 2017.


1.11.2016

Oznámení o výběrovém řízení čís. BVY/23/2016 s následnou aukcí a jeho podmínkách.


22.10.2016

Záměr prodeje pozemku v katastrálním území Kunice 581852: část z parcely č. 721/1 dle zákresu v příloženém plánku.


21.10.2016

Veřejná vyhlaška: Zásady územního rozvoje  Jihomoravského kraje formou opatření obecné povahy.

Svazek obcí Lysicko - Kunštátsko - Návrh rozpočtu na rok 2017.


22.9.2016

 17. veřejné zasedání OZ obce Kunice.

Veřejné zasedání se koná v pátek 30. září 2016 v 19.00 hod v kanceláři Obecního úřadu.

Pozvánka s programem.


21.9.2016

Vyhláška o době a místu konání voleb do Zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 7. a 8. října 2016


1.9.2016

Záměr prodeje pozemku v katastrálním území Kunice 581852: část z parcely č. 689/1 dle zákresu v příloženém plánku.


10.8.2016

16. veřejné zasedání OZ obce Kunice.

Veřejné zasedání se koná ve čtvrtek 18. srpna 2016 v 19.00 hod v kanceláři Obecního úřadu.

Pozvánka s programem.


21.6.2016

15. veřejné zasedání OZ obce Kunice.

Veřejné zasedání se koná ve čtvrtek 30. června 2016 v 19.00 hod v kanceláři Obecního úřadu.

Pozvánka s programem.


16.6.2016

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod.

Závěrečný účet Svazku obcí Drnovicko za rok 2015.


 10.6.2016

Záměr směny pozemku v katastrálním území Kunice 581852: parcelu č. 707/6 za parcelu č. 28/4 a nákupu pozemků v katastrálním území Kunice 581852: p.č. 722/31, 722/41, 731 a 732.
Geometrický plán.
Záměr pronájmu pozemku - část parcely č.91/2 a část parcely č.689/1.


20.5.2016

Závěrečný účet Svazek R 43 za rok 2015.
Zpráva o přezkumu hospodaření Svazek obcí R43.


18.5.2016

 14. veřejné zasedání OZ obce Kunice.

Veřejné zasedání se koná ve čtvrtek 26. května 2016 v 19.00 hod v kanceláři Obecního úřadu.

Pozvánka s programem.


6.5.2016

Závěrečný účet obce Kunice za rok 2015.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 obce Kunice.


29.4.2016

Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam k dani z nemovitostí.


26.4.2016

Veřejná vyhláška - návrh Zásad územního rozvoje JMK a Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje JMK na udržitelný rozvoj území.


25.4.2016

Záměr prodeje pozemku v katastrálním území Kunice 581852: parcelu č. 437/3 a část parcely č. 455/8 dle zákresu v mapě v příloze.


7.4.2016

13. veřejné zasedání OZ obce Kunice.

Veřejné zasedání se koná ve čtvrtek 21. dubna 2016 v 19.00 hod v kanceláři Obecního úřadu.

Pozvánka s programem.


1.4.2016

Veřejná vyhláška "Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Kunice s rozšířením do navazující části katastrálního území Lhota u Lysic a Hluboké u Kunštátu".
Mapa.


18.3.2016

Veřejná vyhláška "Oznámení o vydání změny č. IV Územního plánu obce Kunice".


16.3.2016

Závěrečný účet za rok 2015 Sdružení obcí Kunštátsko-Lysicko.

Závěrečný účet za rok 2015 Sdružení obcí Kunštátsko-Lysicko -komentář.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení obcí Kunštátsko-Lysicko rok 2015.


17.2.2016

12. veřejné zasedání OZ obce Kunice.

Veřejné zasedání se koná ve čtvrtek 25. února 2016 v 19.00 hod v kanceláři Obecního úřadu.

Pozvánka s programem.


12.2.2016

Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) - elektronická dražba.


8.2.2016

Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí.


4.1.2016

Oznámení o výběrovém řízení čís. BVY/18/2015 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Kunice.


21.12.2015

11. veřejné zasedání OZ obce Kunice.

Veřejné zasedání se koná v pondělí 28. prosince 2015 v 19.00 hod v kanceláři Obecního úřadu.

Pozvánka s programem.