Odpady

 

Vážení spoluobčané.

Zastupiteltvo obce se rozhodlo, vzhledem k omezeným možnostem skladování nepotřebných věcí ve většině domácností, nízkého počtu odvozu velkooběmového a nebezpečného odpadu, využít možnosti ukládání odpadů ve sběrném dvoře městyse Lysice. I přesto že náklady na svoz odpadů stále rostou, tato služba bude pro Vás zdarma a úhradu provede obec. Pro Vás plynou pouze jen dvě povinnosti, a to mít uhrazen poplatek za svoz komunálního odpadu na příslušný rok u naší obce a zajistit si odvoz materiálu do sběrného dvora na vlastní náklady. Je též možnost zapůjčení obecního vozíku za osobní automobil. Potřebné informace naleznete v letáku a na stránkách obce Kunice nebo městyse Lysice. Vzhledem k rostoucím nákladům na svoz odpadů je třeba věnovat pozornost tomu, co lze ukládat do vaší popelnice. Bylo zjištěno že se tam nacházejí věci které lze třídit, zbytečně tím dochází k navyšování objemu a tím vyšší platbě za uložení odpadu.
Pro informaci, za loňský rok byl obcí uhrazen rozdíl na poplatcích 146,- Kč na občana. 
 
Na zastupitelstvu obce byl podán návrh na spravedlivou úplatu odvozu odpadu dle využití popelnice. Víme že jsou i jiné možnosti svozu a budeme se tím určitě dále zabývat, aby se poplatek za svoz nezvyšoval a nebo lépe, i snížil. V každém případě zvažujte co ukládat do svých popelnic. I přesto je potěšující, že v naší obci a okolí je vcelku čisto a nenachází se zde černé skládky.
 
Bioodpad v různém množství, lze kdykoliv po telefonické domluvě uložit na Krhov - Pohodlí, mob. 602 126 984 pan Musil Jan.
 
 
Odkaz na Sběrný dvůr Lysice, kde se můžete dočíst, jaké druhy odpadů jsou zde přijímány.
 
Jak třídit odpady z domáctností?
 
Detailní vícestránková PŘÍRUČKA pro třídění odpadů ke stažení ZDE