VYHLÁŠKY

Obecně závazná vyhláška obce Kunice č.1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kunice.


Obecně závazná vyhláška obce Kunice č.2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  a odstraňování komunálních odpadů.


Obecně závazná vyhláška obce Kunice č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kunice.


Obecně závazná vyhláška obce Kunice č.2/2015 o místním poplatku ze psů.


Obecně závazná vyhláška obce Kunice č.3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  a odstraňování komunálních odpadů.


Obecně závazná vyhláška obce Kunice č.1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru, přepravy, třídění, využívání  a odstraňování komunálních odpadů.


Obecně závazná vyhláška obce Kunice č.1/2011 o místním poplatku ze psů.


Obecně závazná vyhláška obce Kunice č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství - úprava.


Obecně závazná vyhláška obce Kunice č.3/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru, přepravy, třídění, využívání  a odstraňování komunálních odpadů.