OBEC KUNICE

Page
Menu

OBEC KUNICE


    Obec Kunice se rozkládá na horním konci údolí, sevřeného mezi zalesněné kopce Záhoří a Nivy. Po její horní hraně probíhá silnice Drnovice – Lhota u Lysic, pod kterou v husté zeleni zahrad leží naše obec. Katastr obce sousedí s obcemi Drnovice, Zbraslavec, Touboř, Hluboké u Kunštátu, Bedřichov a Lhota u Lysic. Obec leží na začátku Českomoravské vrchoviny v krásném kopcovitém terénu s dalekými výhledy. Při pěkném počasí je ve směru jižním vidět Pálava směrem k východu "černohorské lesy", za nimi část Blanska, dále Drahanská vysočina s Boskovicemi jako na dlani a na severu i Jeseníky. Poblíž, v lesním komplexu mezi Bedřichovem a Černovicemi, je rozvodí řek Svitavy a Svratky. Na západním okraji obce je bod, kde se stýkají hranice tří přírodních parků – Halasovo Kunštátsko, Svratecká hornatina a Lysicko. Intravilán obce leží v nadmořských výškách od 516 do 552 m n. m., nejvyšší bod je v lesním komplexu Štědrunka 658 m n. m. a nejnižší v údolí potoka Umoří 430 m n. m.

    Celková výměra katastru je 372,42 ha, z nichž je 178,05 ha zemědělské půdy, z ní je přes 60 ha pastvin, 167,25 ha lesů, zastavěná plocha je 2,42 ha a tzv. ostatní plochy 24,71 ha. Krajinná zeleň je zastoupena jen místy doprovody kolem silnic a cest, sady a remízky. Zcela chybí na velkých plochách orných půd, kde byla při prováděné HTUP v sedmdesátých letech vytrhána. Riziko vodní eroze se snížilo převedením části orné půdy na pastviny a pěstováním erozně méně nebezpečných rostlin. Půdní krytí představují hnědé kamenité půdy, převážně kyselé. Lesní půdy jsou nepříznivě ovlivněny, zejména pěstováním smrkových monokultur a používáním těžké mechanizace.

   Katastr obce leží v mírně teplé klimatické oblasti, která je charakterizovaná krátkým, mírným až mírně chladným, mírně suchým létem, přechodná období – jaro a podzim – jsou normální až dlouhá a mírná. Zima je normálně dlouhá, mírná až mírně chladná, suchá až mírně suchá s normálním až krátkým trváním sněhové pokrývky. V některých letech dochází proti tomuto normálu k značným odchylkám.

Submenu

« prev top next »

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login

Page
Menu